Beheer

Beheer en Onderhoud

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. De wetgeving rondom het veilig beheer van al deze infrastructuur is in ontwikkeling. Met de komst van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) zijn er andere eisen gekomen aan de afhandeling van zogenaamde KLIC-meldingen, waarmee bedrijven die graafwerkzaamheden willen uitvoeren navraag doen naar de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. 


Gasunie heeft het beheer van haar leidingen aangepast aan de nieuwste wettelijke ontwikkelingen en kan ook voor andere leidingeigenaren het beheer en onderhoud van leidingen uitvoeren. Dat onderhoud kan ondermeer de volgende taken omvatten: periodieke controle van de kathodische bescherming, vlieg- en loopinspecties van de leidingen, wachtdienst voor calamiteitenrespons en afhandeling van gewassenschade op leidingtracés.