Internationale projecten

Gasunie Engineering B.V. is internationaal georiënteerd. Zo voeren wij al meer dan 30 jaar projecten in het buitenland uit. In de loop der jaren zijn veel opdrachten vervuld voor Europese bedrijven en overheden. Echter ook buiten Europa is Gasunie Engineering B.V. een gekende naam. In haar bestaan heeft Gasunie Engineering B.V. voor opdrachtgevers uit meer dan 15 niet Europese landen gewerkt op het gebied van ontwerpen, consultancy, haalbaarheidstudies en constructieprojecten.