Privacy statement

Dit is het privacy statement van Gasunie Engineering B.V. (Gasunie Engineering), Concourslaan 17, 9727 KC Groningen, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 02038628. Met dit privacy statement informeert Gasunie Engineering personen van wie Gasunie Engineering gegevens verwerkt (betrokkene) over welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, wat de bewaartermijnen zijn en welke rechten betrokkene heeft.

Welke informatie verzamelt Gasunie Engineering en waarom?

Er zijn verschillende rechtsgronden op basis waarvan Gasunie Engineering persoonsgegevens gebruikt. Zo kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een goede uitvoering te geven aan de overeenkomst die tussen Gasunie Engineering en opdrachtsgever is afgesloten. Ook kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens nodig is voor gerechtvaardigde belangen, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen of afhandeling van een responsible disclosure melding. Gasunie Engineering hanteert hierbij altijd als uitgangspunt dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die tegenover u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verder verwerkt Gasunie Engineering persoonsgegevens alleen als hetzelfde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden.

Bewaartermijn

Gasunie Engineering bewaart persoonsgegevens zolang Gasunie Engineering dat nodig acht, onder andere om een goede invulling te kunnen geven aan de relatie met u, om zorg te dragen voor de beveiliging van Gasunie Engineering in algemene zin, om toepasselijke wetgeving na te kunnen leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten) en anderszins om Gasunie Engineering in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren. U kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan chiefprivacyofficer@gasunie.nl.

Beveiliging

Gasunie Engineering gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kunnen plaatsvinden. Gasunie Engineering bewaart de persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.

Rechten van betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op informatie over de verwerkingen: wat gebeurt er met uw persoonsgegevens en waarom?
  • Recht op inzage: u heeft het recht Gasunie Engineering te verzoeken om te laten zien of Gasunie Engineering uw persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, welke dan.
  • Recht op rectificatie: Gasunie Engineering moet zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens accuraat zijn en blijven. U mag Gasunie Engineering verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht Gasunie Engineering te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Het is dan aan Gasunie Engineering om te bepalen of dat verzoek gerechtvaardigd is. Dit kan het geval zijn als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht Gasunie Engineering te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Gasunie Engineering staakt de verwerking tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kan dat door een e-mail te sturen aan chiefprivacyofficer@gasunie.nl. Gasunie Engineering zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die Gasunie Engineering heeft genomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan Gasunie Engineering met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat Gasunie Engineering krijgt. Gasunie Engineering zal u in dat geval informeren.

Gasunie Engineering probeert om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht heeft over of probleem heeft met het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat Gasunie Engineering niet heeft kunnen helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

Als Gasunie Engineering uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookies

Gasunie Engineering maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor de goede werking van de website. Daarnaast wordt via de website een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Gasunie Engineering gebruikt deze dienst om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en via de Help-functie van de browser.

Wijzigingen van het privacy statement

Gasunie Engineering kan dit privacy statement indien nodig aanpassen. Het is daarom aan te raden geregeld op de website van Gasunie Engineering te kijken voor de meest recente versie. Als Gasunie Engineering het privacy statement bijwerkt, zal Gasunie Engineering de datum achter 'Laatst bijgewerkt' onderaan het privacy statement aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in het privacy statement of in de manier waarop Gasunie Engineering persoonsgegevens gebruikt, stelt Gasunie Engineering u hiervan op de hoogte voordat deze van kracht worden.

Contact

Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen aan chiefprivacyofficer@gasunie.nl.  

 

Laatst bijgewerkt: 11 april 2019Responsible Disclosure

We besteden veel aandacht aan de veiligheid en beveiliging van onze informatiesystemen. Mocht u onverhoopt toch iets tegenkomen dat kan worden verbeterd, dan horen wij dat natuurlijk graag, zodat we daar direct actie op kunnen ondernemen.

Formulier melding Responsible Disclosure