Speciale Opdrachten

Gasunie Engineering B.V. kan een beroep doen op de technici van de afdeling Speciale Opdrachten van Gasunie in Deventer. Deze groep specialisten is 24 uur per dag en zeven dagen per week paraat voor reparaties (gepland of urgent) aan het gastransportnet. Speciale Opdrachten is expert op het gebied van lastechnieken voor de (gas)industrie en beschikt over apparatuur waarmee leidingen onder druk kunnen worden aangeboord. Ook beschikt de groep Speciale Opdrachten over noodvoorzieningen zoals hoge druk flessengas en noodstations die eveneens via Gasunie Engineering B.V. tijdelijk leverbaar zijn.